Verhuizen naar een nieuwe woning is vaak een behoorlijke gebeurtenis. Je hebt dan de mogelijkheid om een woning te kopen of een woning te huren. Als je gaat verhuizen naar een huurwoning, dan bestaat de kans dat je gebruik kunt maken van huurtoeslag. Huurtoeslag is een toeslag die door de overheid wordt verstrekt als je zelf niet in staat bent om de huur volledig te betalen. Deze toeslag kan alleen worden toegekend onder bepaalde voorwaarden en het is alleen mogelijk voor mensen met een laag inkomen om aan te vragen. In dit artikel lees je wie huurtoeslag kan aanvragen, hoe de toeslag berekend wordt, welke voorwaarden er gelden voor het aanvragen van huurtoeslag en hoe je dit kunt aanvragen.

Voor wie is huurtoeslag bedoeld?

Huurtoeslag is bedoeld voor mensen die een te laag inkomen hebben om de huur van hun woning volledig zelf te kunnen betalen. Hiervoor mag de huur van de woning ook niet te hoog zijn. Voor huurders in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, mag deze huur maximaal een hoogte hebben van € 432,51 per maand. Vanaf een leeftijd van 23 jaar en ouder is deze huurgrens maximaal € 737,14 per maand voor de kale huur. Verder moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag:

Je moet een zelfstandige woonruimte huren.

De inkomens van jou en je partner mogen niet te hoog zijn. Sinds 2020 geldt er geen vaste inkomensgrens meer. De huurtoeslag die wordt toegekend is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen, de huur en de samenstelling van het gezin.

Je mag geen vermogen hebben van meer dan €30.846,- euro. Als je samenwoont dan mogen jij en je partner een vermogen hebben van maximaal €61.692,-. Als het persoonlijke vermogen hoger is dan deze bedragen, heb je geen recht op huurtoeslag.

Je moet woonachtig zijn in Nederland.

Je moet ingeschreven zijn bij de gemeente waarin je woont.

Jij en je toeslagpartner of andere bewoners van het huis moeten een Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben.

Jullie moeten 18 jaar of ouder zijn.

Er moet een geldig huurcontract getekend zijn met de verhuurder.

Jij moet de huur betalen en hiervan bewijs kunnen tonen.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden voor het ontvangen van huurtoeslag. Dat is bijvoorbeeld wanneer je nog geen 18 jaar bent, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet om de huur te kunnen ontvangen zoals zelfstandig wonen, zelf de huur betalen en een te laag inkomen hebben. Verder zijn er bijzondere situaties te bedenken zoals wanneer je co-ouderschap hebt, thuis wordt verzorgd, een groot huishouden hebt, meer dan een jaar buitenshuis woont, een handicap hebt en jonger bent dan 23 of wanneer de huur bijvoorbeeld te hoog is geworden voor het ontvangen van huurtoeslag.

Goed om te weten

Huurtoeslag kan alleen worden aangevraagd als je een zelfstandige woning tot je beschikking hebt. Onder een zelfstandige woning verstaat de overheid een woning met een eigen toilet, keuken en woon/slaapgedeelte. De woning moet een eigen voordeur hebben die van binnenuit op slot kan worden gedaan en die enkel toegang geeft tot jouw woning. Het is dus niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen wanneer je bijvoorbeeld in een studentenhuis woont met anderen. Het is ook mogelijk om met terugwerkende kracht huurtoeslag aan te vragen. Wanneer je bijvoorbeeld achteraf ontdekt dat je in aanmerking komt voor huurtoeslag, dan kun je tot 1 september van het jaar nadat dit het geval was de huurtoeslag aanvragen.

Voorbereiden op de aanvraag

Als je voldoet aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn door de Belastingdienst, dan kun je huurtoeslag aanvragen. Dit doe je door naar de website van de Belastingdienst te gaan en een aanvraag in te dienen voor de huurtoeslag. Hiervoor moet je een geldig DigiD hebben om in te kunnen loggen en om de aanvraag te kunnen voltooien. Als je niet in het bezit bent van een DigiD, dan moet je die aanvragen. Het aanvragen van een DigiD duurt een week. Andere zaken die je bij de hand moet hebben zijn gegevens over de hoogte van de huur en de servicekosten die je maandelijks moet betalen, gegevens met betrekking tot jouw inkomen, dat van jouw toeslagpartner en moet de Berichtenbox op de website van MijnOverheid geactiveerd zijn. In de Berichtenbox krijg je de post met betrekking tot de toeslagen en de aanvraag.

Aanvragen huurtoeslag

Voor de daadwerkelijke aanvraag moet je verschillende vragen beantwoorden. Voor een deel van deze vragen kun je gebruik maken van de papieren en informatie die je bij de hand moet houden met betrekking tot jouw inkomen en andere gegevens. Het kan zijn dat bepaalde vragen al voor jou zijn ingevuld, deze hoef je dan alleen te controleren op juistheid. Als je klaar bent met het invullen van de vragen op een bepaalde pagina, dan kun je op akkoord klikken om verder te gaan. Heb je de volledige aanvraag ingevuld, dan kun je op akkoord en verzenden klikken om de aanvraag voor huurtoeslag te doen.

Na de aanvraag

Zodra je een aanvraag hebt gedaan voor huurtoeslag gaat de Belastingdienst voor jou aan de slag. Je ontvangt dan binnen vijf weken nadat je online de aanvraag gedaan hebt een brief in de Berichtenbox op de website van MijnOverheid. In de brief die je ontvang staat hoe hoog de toeslag is die je zult ontvangen. De eerste betaling zal dan volgen rond de 20e van de maand. Je zult vervolgens maandelijks rond deze dag jouw huurtoeslag ontvangen zonder dat je hier iets voor hoeft te doen. Als er iets veranderd in jouw situatie met betrekking tot bijvoorbeeld jouw inkomen, het inkomen van jouw partner of de hoogte van de huur, moet dit worden doorgegeven. Wijzigingen kun je doorgeven aan de Belastingdienst door deze online in te vullen. Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld geen huurtoeslag meer zult ontvangen omdat het inkomen van jou en je partner te hoog is geworden. Als je gaat verhuizen naar een andere woning met een hogere huur, dan kun je ook deze toeslag kwijtraken.